Oferta cenowa

Cennik opłat za tłumaczenia poświadczone oraz niepoświadczone w 2013 roku.
(Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.) 


Oferuję swoim klientom bogate doświadczenie zawodowe, szeroki wachlarz usług translatorskich oraz dyskrecję i terminowość. Zlecenia przyjmuję w biurze, od klientów zamiejscowych oraz stałych również za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefaksu. Formę sporządzonego tłumaczenia ustalam z klientem indywidualnie (CD, wydruk, e-mail). Należność za wykonaną usługę przyjmuję w gotówce bądź przelewem.

cennik pdf