Kilka słów o mnie

Moja przygoda z językiem niemieckim rozpoczęła się od wczesnego dzieciństwa, otóż dorastałem w domu rodzinnym, w którym język niemiecki był językiem powszednim, jako, że moi rodzice i dziadkowie byli reemigrantami z Niemiec. 
Zatem wychowywałem się w obrębie dwóch kultur. 

Nauka języka niemieckiego wypełniała moje dzieciństwo już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, poprzez wiek dorastania do matury. Po złożeniu egzaminu państwowego z języka niemieckiego w 1989 roku rozpocząłem działalność tłumacza. Dwa lata studiów zaocznych na wydziale socjologii przy Uniwersytecie w Hagen, pogłębiły moją wiedzę ogólną i językową. 

Zapraszam do współparcy

Od 1991 roku tłumacz przysięgły przy Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., później przy Okręgowym w Szczecinie. Tłumaczenia na rzecz władz regionalnych, organizacji samorządowych, stowarzyszeń, straży pożarnej, policji, prokuratury i sądownictwa, urzędów stanu cywilnego, kancelarii notarialnych oraz klientów indywidualnych i firm stanowią moją główną 
działalność gospodarczą. 

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS. Zaangażowany jako tłumacz oraz pośrednik w rozwijaniu współpracy gospodarczej 
i społecznej polsko-niemieckiego pogranicza oraz jako tłumacz w zaprzyjaźnionej 
gminie Renkum w Holandii.

deutsch