Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia symultaniczne należą do najtrudniejszych zadań wykonywanych przez tłumacza. Wysokie napięcie, bezpośrednia reakcja i spójne tłumaczenie wywołuje u tłumacza stres porównywalny do odczuwanego przez pilota odrzutowca.
Podobnie rzecz się ma z tłumaczeniami konsekutywnymi, choć 
są mniej stresujące, gdyż rozmówcy bądź prelegenci zachowują odpowiednie tempo a tłumacz zajmuje miejsce bezpośrednio przy rozmówcy albo w jego sąsiedztwie. 

Tłumaczenia pisemne wymagają skupienia, rozeznania tematu, niejednokrotnie zasięgania wiedzy u specjalistów w danej dziedzinie. Wbrew pozorom nawet proste teksty z punktu widzenia klienta są niejednokrotnie dla niefachowca tłumacza skomplikowane a na wstępie nawet niezrozumiałe. Wszystkie tłumaczone teksty są przed oddaniem czytane i sprawdzane pod względem pisowni. Klient wymaga od tłumacza najwyższej jakości, krótkich terminów realizacji zleceń oraz umiarkowanej ceny. 

Wszelkie tłumaczenia a w szczególności symultaniczne i konsekutywne wymagają od tłumacza tzw. refleksu, wgłębiania się w przekazywaną przez mówcę myśl, zrozumienia idiomów i kulturowo uwarunkowanych określeń i zwrotów. Częste kontakty, znajomość zwyczajów i zachowań oraz innej kultury są tu bardzo pomocne, co skutkuje mniejszymi wpadkami, choć, i zdarzają się zabawne sytuacje. Codziennie staram się sprostać wymaganiom swoich klientów, ale nie zawsze obywa się to bez ich ściślejszej ze mną współpracy